Graag even uw aandacht voor het fenomeen hechting

 

In mei 2005 hopen wij te vertrekken naar China om onze dochter Wendy op te gaan halen.

Speciaal voor alle familie, vrienden, kennissen en collega’s willen we op deze pagina ingaan op hechting.

Wij hopen dat u even de moeite neemt om deze pagina door te lezen zodat u en wij niet voor pijnlijke situaties komen te staan.

 

Bij thuiskomst zouden wij het zeer op prijs stellen indien er aandacht is voor de situatie waarin ons kind en wij ons bevinden. Niet alleen voor ons, maar vooral ook voor Wendy, zal de wereld compleet op zijn kop staan. Wendy zal niet begrijpen wat haar allemaal overkomt; zij is uit haar eigen veilige wereldje weggetrokken. Bovendien ziet ze allerlei vreemde (witte) mensen, die ook nog eens een voor haar onbekende taal spreken. En zo zijn er nog tientallen nieuwe indrukken voor haar op te noemen. We willen dan ook rustig de tijd nemen om aan elkaar te wennen.

Adoptie is in die zin bijzonder, dat er niet vanzelf een hechte band is tussen het kind en de ouders. Dit in tegenstelling tot wanneer er een biologisch eigen kind geboren wordt. Wendy moet leren dat wij vanaf dat moment haar papa en mama zijn. Wendy moet dus ook leren onderscheid te maken tussen wie haar ouders zijn en wie de buren, familie en vrienden. Daarom is het belangrijk de eerste periode geen of weinig bezoek te ontvangen. De band moet groeien, met andere woorden, Wendy moet hechten (éénkennig worden).

Wij moeten haar laten zien dat wij er voortdurend voor haar zijn, dat ze op ons kan rekenen, dat ze ons kan vertrouwen en dat ze zich veilig mag gaan voelen bij ons. Dit is alleen mogelijk als wij haar in de eerste periode volledig zelf verzorgen, aandacht en liefde geven, troosten etc. Het is daarom in de eerste periode beter als anderen Wendy niet oppakken, op schoot nemen, eten of iets anders geven.

Bovenstaande betekent dus dat jullie de eerste periode enige fysieke afstand tot Wendy zullen moeten houden. Wij beseffen dat dit ook voor jullie niet makkelijk is en écht zowel wij als Wendy zouden het fijner vinden als zij direct ook bij jullie op schoot kan zitten. Hierop wachten we toch al zo lang.

 

Toch willen wij ons houden aan de dringende adviezen die wij gekregen hebben van de specialisten. Het zal Wendy een vaste en veilige basis voor de toekomst geven. Zij leert dan dat zij bij ons hoort en dat wij er altijd voor haar zullen zijn. Vanuit die veiligheid kan zij de rest van de wereld gaan verkennen en contacten met anderen aangaan. Als Wendy niet leert een vertrouwensband met ons aan te gaan, kan dit voor haar grote negatieve gevolgen hebben op latere leeftijd.

 

We beseffen dat dit geen gemakkelijk verzoek is, maar ter wille van de toekomst van Wendy rekenen we op jullie begrip en medewerking. Wij zullen vanzelf merken wanneer Wendy eraan toe is anderen dan ons tot haar wereldje toe te laten. Tot die tijd zullen wij tussen jullie en Wendy in staan.
Houdt er in ieder geval rekening mee dat deze hechtingsperiode, waarin visite aan huis niet gewenst is, enige weken zal duren. Bellen, MSN-en en/of e-mailen kan natuurlijk altijd!
We zullen proberen om ook nog via de website jullie op de hoogte te houden.

 

Frans & Petra Meijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendy’s Wereldse Website

Hechting